Đào tạo tin văn phòng tại Hải Phòng

khoa-hoc-tin-hoc-van-phong
Việt Số Hoá cung cấp GIÁO TRÌNH Office 2007,2010 được biên soạn một cách bài bản, chuyên nghiệp và giảng dạy dễ hiểu, dễ học, giúp học viên dễ tiếp cận với các chương trình tin học. Trong khoá học này sau mỗi phần lý thuyết đều có bài tập thực hành nên học viên sẽ rất dễ hiểu. Tất cả các phần hành trong khoá học đều được giảng dạy theo một quy trình cụ thể với từng bước rõ ràng, học viên nắm bắt nhanh và có thể áp dụng ngay vào công việc. HỌC PHÍ: 800.000 VNĐ/ Khoá NỘI DUNG KHÓA HỌ...
More